OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR ELS AJUTS PER AL LLOGUER D’HABITATGE DE PERSONES MAJORS DE 36 ANYS FINS A 64 ANYS

11/04/2024 Habitatge

OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR ELS AJUTS PER AL LLOGUER D’HABITATGE DE PERSONES MAJORS DE 36 ANYS FINS A 64 ANYS

El pròxim dilluns, 15 d’abril,  s’obre la convocatòria per demanar els ajuts al lloguer de 2024 per a persones que en data 26 de febrer de 2024 tinguin de 36 a 64 anys.

Les persones que sol·liciten l’ajut han d’estar empadronades a l’habitatge de lloguer,  han d’haver tingut una font regular d’ingressos durant el 2022 (contracte de feina, persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital o de la Renda Garantida de Ciutadania) de menys de 24.301,57 euros anuals nets.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores.

La subvenció és del 20%, 30% o 40% del cost del lloguer amb un màxim de 200 euros mensuals durant un any.

El percentatge a subvencionar variarà segons els ingressos econòmics de cada sol·licitant

A les Terres de l’Ebre el preu de lloguer no pot ser superior a 600 euros mensuals i en cas d’un contracte per habitació no podrà excedir dels 300 euros mensuals. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Es recomana sol·licitar l’ajut via telemàtica:

Ajut per a persones de 36 a 64 anys.

En cas de no poder-ho fer de manera online podeu demanar cita prèvia  al Consell Comarcal del Montsià.

 

DOCUMENTACIÓ

  • DNI vigent
  • Ciutadans de la Unió Europea, NIE i document d’identitat del país d’origen
  • Estrangers no comunitaris : NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.
  • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
  • Tots els rebuts de lloguer de 2024 fins a la data de presentació de la sol·licitud(justificant del pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca). No s’accepten rebuts manuals,  ni cap tipus de pagament en metàl·lic.
  • Full de transferència bancària on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció
  • Llibre de família, si a la unitat de convivència hi ha menors d’edat.

 

Col·labora