El Ple Comarcal del Montsià aprova una moció pel finançament de l’escolarització d’1 a 3 anys

09/07/2021 Ple

El Ple Comarcal del Montsià aprova una moció pel finançament de l’escolarització d’1 a 3 anys

La moció, presentada pel grup comarcal Candidatura de Progrés durant el ple ordinari comarcal del mes de juliol, demana a la Generalitat que assumeixi, a partir del curs vinent 2021-2022, el cost econòmic del personal de les llars d’infants rurals. Així com que compleixi en la normativa vigent des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la Generalitat i les administracions locals. La proposta ha estat aprovada per unanimitat amb l’esmena afegida pel grup comarcal d’ERC: Que l'aplicació a Catalunya no vingui predeterminada per decisions finalistes del Ministeri i que el Departament d'Educació tingui capacitat de decisió, no només de gestió.

Durant el ple també s’ha aprovat per majoria la moció presentada per l’equip de govern, ERC, en suport a l’amnistia dels líders independentistes empresonats i/o exiliats. La moció ha estat aprovada per majoria amb el suport de Junts i En Comú Guanyem i el vot en contra de Candidatura en Progrés. Mentre que la moció presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem per aturar l’intent d’un nou transvasament de l’Ebre al Baix Camp ha estat aprovada per unanimitat.

Entre els punts aprovats durant la sessió plenària destaca l’aprovació de l’anunci de l’audiència a la ciutadania per a la modificació del ROC, el Reglament Orgànic Comarcal, en el que s’afegeix la possibilitat de que les persones de la Corporació que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat o  pateixin una malaltia greu- puguin assistir a les sessions d’òrgans col·legiats mitjançant videoconferència.

També s’ha aprovat per unanimitat el Reglament regulador del servei de Transport adaptat a la comarca del Montsià. Així com la publicació de l’anunci informatiu previ de l’audiència a la ciutadania sobre l’elaboració de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic del servei de transport adaptat a la comarca. Totes les persones afectades podran sol·licitar aportacions addicionals durant 20 dies hàbils des de que es farà la publicació a la pàgina web.

El ple també ha aprovat els costos de serveis del control de salubritat de plagues d’aquest 2021 i els costos del servei de salubritat pública, en quant al mosquit al Delta per a aquest 2021.

Durant la sessió s’ha fet dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre l’execució del primer trimestre del pressupost de 2021, de l’informe de morositat del primer trimestre de 2021 i del pla anual de control financer, entre altres.

 

Col·labora