El Montsià, la comarca de les Terres de l’Ebre que més atur ha disminuït durant el 2021

19/01/2022 Actualitat

El Montsià, la comarca de les Terres de l’Ebre que més atur ha disminuït durant el 2021

El Montsià tanca el mes de desembre de 2021 amb 999 persones menys aturades respecte el desembre de 2020, fet que suposa una baixada del 21,52% d’atur. Aquesta és la segona xifra més baixa que s’ha registrat durant els darrers 8 anys a la comarca.  Amb aquest percentatge se situa com la comarca de les Terres de l’Ebre que més ha recuperat l’ocupació després de la crisi ocasionada per la Covid-19. La segueix la Ribera d’Ebre amb una davallada d’atur del 20,10%, seguida molt a prop pel Baix Ebre que ha disminuït un 20,08% i la Terra Alta que ho ha fet en un 17,69%. «Com a president del Consell Comarcal del Montsià aquestes dades són un orgull i hem de fer una valoració molt positiva. De fet, des de l’ens comarcal treballem molt en aquest sentit. Durant el 2021 hem donat feina directa a 11 persones a través de diferents plans d’ocupació i hem atès a més de 2.000 persones usuàries en diferents temes relacionats en l’àmbit de treball», comenta satisfet, Joan Roig.

Al febrer, l’ens comarcal va contractar a jornada completa 4 dones per a dur a terme diferents tasques de caràcter públic i d'interès social a quatre ajuntaments del Montsià durant 12 mesos. Les contractacions es van fer a través del programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social Europeu. Al setembre es van contractar tres persones joves a través del programa ‘Joves per l’Ocupació’ de Garantia juvenil per treballar durant 6 mesos. I al desembre es van contractar 5 persones a través del Pla d’Ocupació  2021 finançat per la Diputació de Tarragona per donar suport supramunicipal en tasques de condicionament durant 6 mesos a diferents ajuntaments del Montsià.

A més, des de diferents departaments de l’ens comarcal s’atén i s’assessora  persones i empreses en l’àmbit de treball.

Per un costat, des dels serveis comarcals de Joventut durant el 2021 s’han atès 1.045 persones joves d’entre 16 i 35 anys en temes relacionats en l’ocupació. Dintre d’aquest bloc, el 85% de persones que han demanat informació ha sigut per cercar feina, mentre que el 92% de persones a qui se’ls ha fet una orientació ha sigut també per ocupar-se laboralment. Trobar feina és el tema que més inquieta a la joventut, tant a les dones com als homes, representen un 50,14% i 49,66%, respectivament, el 0,19% restant correspon a persones no binàries. Aquesta inquietud es concentra especialment entre les franges d’edat dels 16 als 20 anys, que representen un 36,36% de les consultes, i dels 21 als 25 anys, que suposen el 37,89%.

Per l’altre costat, des de Montsià Actiu han atès 896 persones en busca de feina durant el 2021. D’aquestes, 752 han rebut un procés d’orientació, en el qual se’ls fa un acompanyament personalitzat en la cerca de feina, analitzant cada situació particular i acordant una sèrie de temes a treballar conjuntament. A més, es dona suport en l'elaboració del currículum, la carta i els diferents perfils als portals de cerca de feina, etc. -servei que també s’ofereix per a les persones joves des de l’Oficina Jove del Montsià-.  Les 144 persones restants han rebut un assessorament puntual.

L’Agència també fa un procés d’intermediació entre empresa i persona treballadora. En aquest sentit, durant el 2021 han contactat un total de 90 empreses per cobrir les seves ofertes amb les persones que participen en els processos d’orientació de l’Agència. Les ofertes, però, estan obertes a tota la ciutadania i es comparteixen a través de les xarxes socials.

Col·labora