El Consell Comarcal del Montsià rep una subvenció en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 per a la contractació cinc joves

16/10/2019 Joventut

El Consell Comarcal del Montsià rep una subvenció en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 per a la contractació cinc joves

Amb la introducció de la Garantia Juvenil en el marc de la Unió Europea, es reconeix la problemàtica de l’atur entre les persones joves com un factor de risc per al conjunt dels països i la necessitat de prendre mesures específiques al fràgil mercat laboral dels joves. Un mercat de treball caracteritzat per xifres d’atur que dupliquen a les dels adults i que, a més, reflexen un problema major que és de la subocupació i la pobresa.

Molts joves es veuen abocats a trobar dificultats a l’accés del mercat laboral, especialment aquells entre els 16 i els 24 anys, que intenten entrar per primera vegada al mateix i pateixen transicions llargues de l’escola al treball que els indueix al desànim i la innactivitat.

En aquest sentit, el Servei d’Ocupació de Catalunya atorga al Consell Comarcal del Montsià, en data 9 d’octubre, una subvenció de 55.000 euros per a la contractació de cinc persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil amb un contracte de treball en pràctiques per un període de sis mesos a jornada completa.

La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, del Fons Social Europeu dins de l’Objectiu Temàtic 8, l’Eix Prioritari 5, la Prioritat d’Inversió 8.2, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d’intervenció 103 amb un cofinançament del 91,89%.

El Programa d’Experiències Professionals per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya (JENP 2019) està subjecte a la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria i a l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de la Garantia Juvenil a Catalunya.

El Consell Comarcal del Montsià ha publicat al tauler de la seu electrònica del web www.montsia.cat l’anunci del procés de selecció, i les persones joves interessades s’hauran d’adreçar a l’Oficina de Treball dell Montsià per postular la seva candidatura.

Consulta els perfils de l’anunci aquí.

Col·labora