El Consell Comarcal del Montsià contractarà 9 persones aturades de llarga durada i aturades per motius de la crisi sanitària de la Covid-19, dins del programa ‘Treball i Formació’

El Consell Comarcal del Montsià contractarà 9 persones aturades de llarga durada i aturades per motius de la crisi sanitària de la Covid-19, dins del programa ‘Treball i Formació’

El període d’inscripció serà del 19 al 23 d’octubre de 2020. Les persones interessades a participar en el procés de selecció han de reunir els requisits de cada oferta i inscriure’s al telèfon 900.800.046.

Persones destinatàries:
Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

S’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim sis mesos, durant els divuit mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

a) Persones més grans de 45 anys.

b) Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

S’ha de prioritzar que, com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia siguin dones.

Les persones finalment contractades hauran de realitzar 60 hores de formació transversal. La durada d’aquestes contractacions serà de 9 mesos.

Les ofertes disponibles en funció de la línia de contractació són:

Línia COVID 

1 Agent cívic i atenció al ciutadà

Amposta (CCM)

09/2020/13927

1 Agent cívic i atenció al ciutadà

Sant Jaume d'Enveja

09/2020/13926

1 Netejadora Edificis Públics

Amposta (CCM)+Galera+Masdenverge

09/2020/14017

1 peó neteja viària

Alcanar

09/2020/14019

 

Línia PANP COVID

 

1 Agent cívic i atenció al ciutadà

Ulldecona

09/2020/14037

1 Netejadora Edificis Públics

La Sènia

09/2020/14036

1 Netejadora Edificis Públics

Godall+la Galera+Freginals+Mas de B.

09/2020/14031

1 peó neteja viària

Sant Carles de la Ràpita

09/2020/14027

1 peó neteja viària

Santa Bàrbara

09/2020/14024

 

S’intentarà que el procés de selecció sigui durant la primera quinzena del mes de novembre de 2020 en el mateix Consell Comarcal del Montsià, prèvia comunicació per part de l’entitat. 

A tenir en compte: en el cas d’un volum excessiu de participants, es farà un primer filtre curricular i només podran participar en l’entrevista les persones que passin aquest filtre.

 

Col·labora