Ajuts al lloguer 2023 per a persones majors de 36 anys i 65 anys

06/04/2023 Habitatge

Ajuts al lloguer 2023 per a persones majors de 36 anys i 65 anys

El pròxim dimarts, 11 d’abril,  s’obre la convocatòria per demanar els ajuts al lloguer de 2023 per a persones majors de 36 anys i majors de 65 anys.

Les persones que sol·liciten l’ajut han d’estar empadronades a l’habitatge de lloguer,  han d’haver tingut una font regular d’ingressos durant el 2021 (contracte de feina, persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital) de menys de 23.725,79 € euros anuals nets.

El termini per presentar la sol·licitud acaba el 12 de maig de 2023.

La subvenció és del 20%, 30% o 40% del cost del lloguer amb un màxim de 250 euros mensuals durant un any.

El percentatge a subvencionar variarà segons els ingressos econòmics de cada sol·licitant. En cas que sigui un habitatge compartit, el percentatge subvencionat variarà segons la situació individual de cada membre i la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer.

A les Terres de l’Ebre el preu de lloguer no pot ser superior a 600 euros mensuals i en cas d’un contracte per habitació no podrà excedir dels 300 euros mensuals. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Es recomana sol·licitar l’ajut via telemàtica. 

Ajut per a persones majors de 65 anys.

Ajut per a persones de 36 a 64 anys.

En cas de no poder-ho fer de manera online podeu demanar cita prèvia  al Consell Comarcal del Montsià.

 

Col·labora