Adjudicats els projectes de sanejament del nucli d’Eucaliptus (Amposta) i el d’optimització del sistema de Santa Bàrbara

06/07/2018

Adjudicats els projectes de sanejament del nucli d’Eucaliptus (Amposta) i el d’optimització del sistema de Santa Bàrbara

 
Fruit del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Agència Catalana de l’Aigua signat l’any 2017, es destinaran un total de 80513€ als dos projectes. 
La redacció del projecte constructiu del sanejament del nucli d’Eucaliptus ha estat adjudicat a l’empresa Tengi Consultoria Tècnica, SL per un valor de 36687,20€ mentre que la redacció del projecte constructiu “Optimització del sistema de Santa Bàrbara” ha estat adjudicat a Aquatec Poyectos para el sector del agua, SAU per un valor de 43826,81€.

Col·labora