Factura Electrònica

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:Crear e-factures
En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura:Enviament e-factures
En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d’e-factures:Consultar estat factura
En el següent enllaç trobareu informació referent al significat de l’estat de les e-factures:Significat estat factures
En aquest apartat trobareu més informació sobre les e-factures
Subscriure a

Col·labora