TREBALLS ARXIVÍSTICS REALITZATS A PARTIR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER A L’ANY 2022

28/03/2023

TREBALLS ARXIVÍSTICS REALITZATS A PARTIR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER A L’ANY 2022

En data 27 de desembre de l’any 2022 la Diputació de Tarragona acorda la concessió de la subvenció sol·licitada pel Consell Comarcal del Montsià en data 1 d’agost del mateix any destinada a l’aplicació de tractament arxivístic al fons de l’Ajuntament De Sant Jaume d’Enveja, el qual es troba ingressat a l’Arxiu Comarcal del Montsià.

Amb la concessió d’aquest subvenció, l’import de la qual és de 2.800 €, el Consell Comarcal del Montsià contracta l’empresa Indidoc Digital, S.L. per realitzar el servei de tractament arxivístic de la documentació de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja. Aquest tractament consisteix en la neteja, classificació, inventari, descripció informatitzada a nivell d’unitat documental composta i recol·locació de la documentació en capses d’arxiu definitiu als dipòsits de l’Arxiu Comarcal del Montsià.

El fons de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja ingressat a l’Arxiu Comarcal del Montsià aplega la documentació a partir de l’any 1978 –quan el municipi se segrega de Tortosa- fins l’any 2019 i té un volum aproximat de 270 metres. La proposta de treballs a realitzar per sol·licitar la subvenció va ser el tractament arxivístic dels expedients de llicències d’obres menors i llicències d’obres majors d’aquest fons a partir de l’any 2007 fins l’any 2017, així com les llicències d’activitats a partir de l’any 1978 fins l’any 2017.

En total s’ha aplicat tractament arxivístic a 15 metres de documentació (150 unitats d’instal·lació) d’aquestes sèries documentals. En concret 93 unitats d’instal·lació corresponen a documentació de les sèries de llicències d’obres majors i llicències d’obres menors i les 57 unitats d’instal·lació restants corresponen a documentació de la sèrie de llicències d’activitats. 

El total de registres informàtics que s’han creat nous a la base de dades específica de primers tractaments (PITRA) del Departament de Cultura és de 1.290. En aquests registres s’ha informat dels camps següents: codi de classificació i de procediment del Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; títol de l’expedient; cronologia; descripció del sol·licitant i emplaçament de l’obra / tipus d’activitat i emplaçament;  topogràfica d’arxiu definitiu; accés a la documentació; disposició final. En alguns casos també s’ha informat d’algun aspecte més concret relacionat amb la legislació que li afecta directament, el seu estat de conservació o altres circumstàncies concretes.

Els treballs han estat realitzats a les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal del Montsià per part d’un tècnic arxiver de l’empresa Indidoc Digital, S.L durant 175 hores. 

Col·labora