S’OBRE EL TERMINI PER A SOL•LICITAR ELS AJUTS AL LLOGUER 2018

25/05/2018 Habitatge

S’OBRE EL TERMINI PER A SOL•LICITAR ELS AJUTS AL LLOGUER 2018

L’Àrea d’Habitatge del Montsià informa que la convocatòria d’ajuts al lloguer per a l’any 2018 romandrà oberta fins al 29 de juny, inclòs.
 
- S'hi poden acollir les persones titulars d'un contracte d'arrendament, que compleixin els requisits establerts.
 
- Durant l’any 2017 s’han realitzat més de 5.000 atencions, entre visites i trucades, a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Montsià.
 
- 1M€ en ajudes al lloguer a famílies durant el 2017.
 
 
Les sol•licituds dels ajuts de lloguer es poden presentar fins al 29 de juny. S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció, sobre els ingressos de la renda familiar i, a més, que no disposin de cap habitatge en propietat. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual.
 
Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Terres de l’Ebre és de 350 euros mensuals, excepte en el cas de famílies nombroses, que pot ser superior.
 
El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. 
 
 
Més de 5000 persones ateses el 2017 a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Montsià.
 
La Generalitat de Catalunya atorga aquests ajuts amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a les famílies i persones que viuen de lloguer i es troben en risc d’exclusió social per falta d’ingressos i per dificultats per a fer front a les despeses.
 
A banda d’aquests ajuts, l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Montsià gestiona altres línies d’ajuts especifiques per a impagaments de lloguer i d’hipoteca. A la comarca del Montsià, és van atorgar un total d’1 milió d’euros a persones i famílies que varen sol•licitar l’ajut de lloguer l’any 2017.
 
Per presentar la sol•licitud dels ajuts convocats es pot optar per alguna d’aquestes opcions:
 
Sol•licitar cita prèvia. Que es pot fer enviant un e-mail a habitatge@montsia.cat, o trucant al telèfon 977 704 371 els dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 h, o bé presencialment dins del mateix horari. 
 
Portar la sol•licitud emplenada, juntament amb les fotocòpies dels documents que s’han d’adjuntar, en horari de visita els dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 13.00 h.
 
 
Amposta (Montsià), 24 de maig de 2018
 
 

Col·labora