S’inicien els treballs d’inventari i descripció del fons documental de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

08/03/2022 Actualitat

S’inicien els treballs d’inventari i descripció del fons documental de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 2.800€ a l’any 2021 destinada a l’inventari i descripció de fons municipals ingressats als Arxius Comarcals de Catalunya.

Al Montsià aquesta subvenció ha permès contractar un servei extern per aplicar tractament arxivístic al fons documental de l’ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, concretament a les sèries de llicències d’obres majors i menors dels anys 1978 a 1983. Els treballs s’han realitzat a les dependències de l’Arxiu Comarcal del Montsià, on es troba ingressada la documentació i des d’on s’han supervisat els treballs.

Les tasques han consistit en la neteja, classificació, d’acord al Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells Comarcals del Departament de Cultura, inventari, descripció informatitzada a nivell d’expedient, i recol·locació de la documentació als dipòsits de l’Arxiu Comarcal del Montsià. En total s’han tractat 1.444 expedients que ocupen un total de 38 capses d’arxiu definitiu.

Aquesta acció permetrà la localització ràpida dels expedients i de les dades dels mateixos per atendre les consultes que puguin sorgir.

Col·labora