Resultats de l’enquesta del Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Montsià (2020-2024)

03/06/2020 Serveis Socials

Resultats de l’enquesta del Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Montsià (2020-2024)

Més de 1000 dones de la comarca del Montsià han contestat l’enquesta

A mitjans de gener, des de l’Àrea de Polítiques d'Igualtat i LGBTI del Consell Comarcal del Montsià es va posar en marxar una enquesta en el marc del disseny del III Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Montsià (2020-2024). L’enquesta es va publicar a les xarxes socials del Consell Comarcal del Montsià i també es va fer arribar als 12 municipis de la comarca, als seus ajuntaments, biblioteques, centres educatius i associacions. 

Els objectius d’aquesta enquesta són aproximar-nos a la realitat de les dones al Montsià, disposar d’uns indicadors per al disseny del pla i sensibilitzar a la societat per a la igualtat de gènere, entre altres. Ara, en publiquem els resultats. L’enquesta consta de 7 seccions que aborden qüestions sobre els temps d’oci i la corresponsabilitat, la violència de gènere, així com el treball de cures o la visibilitat de la dona a l’esfera pública i política. 

Han contestat l’enquesta un total de 1086 dones. Pel que fa al perfil demogràfic de les dones que han contestat l’enquesta, un 98,5% s’identifiquen amb el gènere dona, un 11% formen part del col·lectiu LGBTI+. Un 38,6% tenen entre 36-50 anys. Només un 3,8% de les enquestades té diversitat funcional i la nacionalitat de les enquestades és l’espanyola en un 96,4%, l’altre 3,6% el sumen les nacionalitats romanesa i marroquina. De les enquestades un 82,6% es mouen entre l’església catòlica (44,2%) i l’agnosticisme o ateisme (38,4%). Més de la meitat de les enquestades estan ocupades, en concret un 72,5% i quasi la meitat viuen a Amposta o la Ràpita. 

Amb relació a la secció de coeducació el 29% de les dones enquestades s’han format en gestió administrativa, el 14,8% en l’àmbit sanitari i el 13,6% en serveis a la comunitat. Un 75,5% de les dones enquestades treballa al sector terciari. Pel que fa a l’apartat de gestió del temps, la meitat de les enquestades, un 51%, estan al càrrec de la cura d’algun familiar, d’aquest percentatge un 54,3% dediquen entre 3 i 6 hores diàries als treballs de cura.

Per altra banda, la formació i sensibilització en violències masclistes és una necessitat urgent i necessària. Aquesta part de l’enquesta només l’han contestat 200 dones, de les 1086 que han participat i d’aquestes 200 un 91,5% han patit violència psicològica en l’àmbit social i un 76,5% en l’àmbit de parella. Un 18% de les que han contestat aquesta pregunta han patit violència sexual en l’àmbit social.

Pel que fa a la participació política només un 36% de les dones que han contestat l’enquesta estan associades i només un 7% formen part d’alguna organització política. El 68,8% de les dones no coneix l’oferta de l’esport femení de la comarca. El 51,9% se sent alguna vegada representada pels mitjans de comunicació locals i comarcals. 

Una mica més que la majoria, en concret un 58,7% de les participants demanen tenir més informació sobre els serveis i equipaments que s’ofereixen en l’àmbit d’atenció a les dones. Algunes també emplacen a les administracions a fer un canvi de paradigma en la qüestió del gènere, una millor gestió dels equipaments actuals i inversió econòmica. 

La responsable de l'Àrea de Joventut, Polítiques d'Igualtat i LGBTI del Consell Comarcal del Montsià, Sònia Tomàs, ha destacat "la gran tasca realitzada per les persones tècniques encarregades de la redacció del III Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Montsià (2020-2024). També ha mostrat la seva "satisfacció per l'elevat índex de participació que ha tingut l'enquesta i valorem molt la implicació de totes les dones de la comarca, ja que això és un indicador que les polítiques públiques haurien de ser cada cop més transversals i compartides". 

Col·labora