Reobert el servei d'emissió de certificats digitals idCAT

19/05/2020 Actualitat

Reobert el servei d'emissió de certificats digitals idCAT

El Consell Comarcal del Montsià ha reobert el servei d’emissió de certificats digitals idCAT a la ciutadania. La reactivació d’aquest servei per part de l’Entitat de Registre a la ciutadania pren especial importància ja que el document és necessita per executar tràmits electrònics. Mentre duri l’estat d’excepcionalitat activat pel COVID-19, es farà els dimecres de 10 a 13 h. i sempre amb cita prèvia.

Heu de demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a malbiol@montsia.cat. En aquesta adreça també podeu fer les consultes que cregueu oportunes.

Per agilitar el procediment és aconsellable que des del vostre domicili ompliu el formulari de sol·licitud. Per a fer-ho heu d’accedir a la següent adreça https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do i clicar a l’apartat 1 on posa Sol·licitud del certificat. 

Podeu anar  a l’entitat de registre del Consell Comarcal del Montsià a l’hora que se us haurà citat, aportant la fotocòpia del document d’identificació (DNI, Passaport, NIE. En el cas dels NIE es requereix també un document acreditatiu on aparegui la fotografia de la persona com pot ser el Passaport o DNI del país d’origen )

També podeu enviar còpia escanejada d’aquest document quan demaneu la cita prèvia. Allí signareu el document de recepció.

És convenient que porteu un bolígraf blau.

Per accedir a la seu del Consell Comarcal, és aconsellable fer ús dels elements de protecció recomanats: mascareta i guants. 

 

Col·labora