Recomanacions del Consell Comarcal per a la compra de disfresses per al Carnestoltes

26/01/2016 Consum

Recomanacions del Consell Comarcal per a la compra de disfresses per al Carnestoltes

 

Les disfresses per a nens o nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i el de les propietats mecàniques i físiques (peces petites), de superfície de ventilació o d'inflamabilitat.

Com a mínim, les disfresses han de portar les indicacions següents:

  • El marcatge CE, que significa que la joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat previstes a les normes de la Unió Europea. 
  • El nom i la marca del producte. 
  • La raó social i l'adreça del fabricant o importador. 
  • Les instruccions i advertències d'ús. 

Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació i que aquests s’adeqüin a l’edat de la persona que les hagi de fer servir. 

Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable, la data mínima de caducitat, el número de lot i els components. 

Quant a les disfresses, en ser productes tèxtils, vigileu que l’etiquetatge inclogui la informació següent:

  • El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador. 
  • En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.), hi ha de constar la composició del producte. 

És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l’etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les. 

Si compreu disfresses i productes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques, en ser la publicitat vinculant i exigible. Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra. 

Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.

Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 

Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu i ser creatius.  Aprofiteu recursos propis. Beneficiarà la vostra butxaca i el medi ambient, a més de demostrar que sou més originals!

Col·labora