Recomanacions del Consell Comarcal en les revisions de gas butà i natural

04/11/2015 Consum

Recomanacions del Consell Comarcal en les revisions de gas butà i natural

Quan ha de venir el fred comencen les revisions de les instal·lacions de gas. Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) us oferim un seguit de recomanacions a tenir en compte quan arribi el moment:

 • Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
 • Demaneu que qui us faci la revisió s’acrediti com a empresa instal·ladora de gas registrada.
 • No us sentiu pressionats i no us precipiteu. Davant el dubte, si us ofereixen la revisió del gas natural, consulteu amb la vostra empresa subministradora ja què només aquesta és la que ha de fer el control de seguretat de les instal·lacions i aparells.
 • Si us ofereixen la revisió del gas butà, i no és una empresa de confiança que vosaltres heu contractat prèviament, no obriu la porta de casa vostra.


En quan al gas butà, teniu en compte les següents recomanacions:

 • La revisió de les instal·lacions fixes s'ha de fer cada 5 anys.
 • La persona titular és qui ha de sol·licitar la revisió a una empresa instal·ladora de gas de confiança.
 • Demaneu un pressupost detallat i complet abans de la realització del servei.
 • No és obligatori que signeu cap contracte de manteniment amb una empresa.
 • Compareu preus.
 • El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha fet malbé.
 • Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir-ho en bon estat d'ús.
 • Quan l'instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, guardeu-lo!
 • La revisió periòdica es pot pagar amb qualsevol mitjà.


Pel que fa al gas natural, heu de saber que:

 • L'empresa subministradora de gas natural està obligada a fer cada 5 anys una inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats.
 • Té un cost econòmic a càrrec del titular de la instal·lació per un import fixat per la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la qual es fixa l'import de les inspeccions periòdiques de gas.
 • L'empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.
 • També inspecciona les instal·lacions comunes de la finca.
 • Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar la propera.
 • La Inspecció periòdica genera el certificat d'inspecció, que us lliurarà la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.
 • Aquestes inspeccions es cobren únicament a la factura de subministrament.


Amb el manteniment de les calderes de calefacció heu de tenir clars els següents punts:

 • El propietari o usuari de la caldera està obligat a demanar el manteniment a una empresa mantenidora o instal·ladora.
 • Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària aquest manteniment s’ha de fer cada 2 anys
 • No hi ha obligació de tenir un contracte de manteniment.
 • Els preus són lliures, demaneu un pressupost previ.
 • L'empresa instal·ladora i que realitzi el manteniment, col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l'emplenarà amb les dades corresponents. També lliurarà el certificat de manteniment.

 

 

Col·labora