Model De Reclamació per a la devolució de les clàusules sol

23/01/2017 Consum

Model De Reclamació per a la devolució de les clàusules sol

A partir d'avui, dilluns 23 de gener, es pot reclamar a les entitats bancàries que retornin els diners que ens han cobrat de més a les hipoteques per l'aplicació de les anomenades clàusules sol o clàusules terra. 

El Tribunal Suprem (TS) i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) van declarar nul·les les anomenades clàusules sol o clàusules terra.

Per això, moltes persones s’han plantejat demanar a la seva entitat bancària la devolució dels diners cobrats de més per aquest concepte, a més de l’actualització, si s’escau, de la quota de la hipoteca. 

En aquesta línia es va aprovar el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sol.

Per tal de facilitar la gestió, des del Consell Comarcal del Montsià us oferim un seguit de recomanacions així com un model de text genèric que pugui servir a qualsevol persona afectada per a presentar-ho al seu banc.

 

QUÈ HEM DE FER?

 

PRIMER:

La persona afectada ha de reclamar directament al seu banc que li treguin la clàusula sol, la devolució del pagat de més i/o l’actualització de la quota de la hipoteca sense aquest topall.

El procediment de reclamació extrajudicial és gratuït per a totes les persones consumidores.

Podeu enviar el model de reclamació genèric que posem a disposició de la ciutadania, on només haureu d’indicar les vostres dades i les del vostre banc:

 

MODEL DE RECLAMACIÓ

 

On enviar-ho? En principi i si no indiquen el contrari, s’ha de sol·licitar al Servei d'Atenció al Client (SAC) de l'entitat bancària que actualment ens cobra la hipoteca. Més a baix us indiquem les adreces del SAC dels principals bancs.

Recomanem enviar l’escrit de manera que en quedi constància. Per exemple, via carta certificada amb acusament de rebuda, via burofax (a través de Correus portant dos exemplars del text) o portant 2 còpies a l’oficina i què ens en segellin una.

 

SEGON:

El banc ens ha de respondre en un termini màxim de 3 mesos.

En rebre la resposta del banc, es recomana no deixar-se pressionar ni precipitar-se en donar una resposta, ja sigui per acceptar la proposta del banc, rebutjar-la o fer una contra-oferta.

Si ens donen la documentació des de l’oficina, es recomanable emportar-se-la a casa per examinar-la amb tranquil·litat. Dedicar el temps necessari per estudiar si estem d'acord o no i donar una resposta meditada al banc. No ens precipitem.

Si convé, podem consultar a un professional per a què ens assessori o orienti (advocat o gestor).

 

TERCER:

¿Què passa si el banc em denega la sol·licitud per alguna raó, no estic d’acord amb el càlcul dels diners que m’han de tornar o amb la proposta que em facin sobre la forma de devolució (per exemple, en productes, en lloc de amb diners)?

La reclamació prèvia extrajudicial en cap cas exclou que puguem reclamar posteriorment per la via judicial. Tampoc ens poden negar que acudim a la via judicial, en ser un dret. Per tant, podem demandar al banc.

 

ADRECES DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT:

 

CAIXABANK

Servei d’Atenció al Client

Avda. Diagonal, 621-629

08028 – Barcelona

 

BANCO BBVA

Servicio de Atención al Cliente

Apartado de Correos 1598

28080 - Madrid

 

BANCO SANTANDER

Servicio de Reclamacions y Atención al Cliente

Gran Vía Santander

Gran Vía de Hortaleza, nº 3

Edificio La Magdalena, Planta baja

28033 - Madrid

 

BANC SABADELL

Servei d’Atenció al Client
Centre Banc Sabadell
Polígon Can Sant Joan
C/ Sena, 12
Sant Cugat del Vallès (08174 – Barcelona)

 

BANKIA

Servicio de Atención al Cliente

Paseo de la Castellana, nº 189, Planta 7

28046 - Madrid

 

BANCO POPULAR

Servicio de Atención al Cliente

C/ Núñez de Balboa, nº 56 Bajo A

28001 - Madrid

 

IBERCAJA

Servicio de Atención al Cliente

Plaza de Basilio Paraíso, nº 2

50008 Zaragoza

 

Col·labora