Més de 1.000 joves han estat atesos pels serveis comarcals de joventut durant l’any 2015

19/01/2016 Joventut

Més de 1.000 joves han estat atesos pels serveis comarcals de joventut durant l’any 2015

 

Durant l’any 2015 els Serveis Comarcals de Joventut del Montsià (Oficina Comarcal i Oficina Jove) han atès un total de 1.014 persones. Detalladament, el trimestre que més usuaris han rebut els serveis ha estat el quart, amb un total de 348 visites ateses. Val a dir que el nombre de consultes no ha baixat de les 200 per trimestre. El canal més habitual a l’hora de contactar amb els serveis de joventut ha sigut el presencial, seguit del telefònic i l’ús d’eines telemàtiques.

El perfil de joves atesos ha sigut diferent cada trimestre. Així, durant els primers mesos de l’any, van ser els joves de 21 a 25 anys el grup més nombrós atès, durant els mesos d’abril a juny van ser els de 16 a 20 anys, durant el tercer trimestre es va atendre una franja àmplia de 21 a 29 anys i l’últim trimestre els de 21 a 25 anys. Pel que fa al gènere amb un 60,95% són les dones respecte als homes amb un 39,05% les que han ús dels serveis de joventut.

D’entre els serveis que s’ofereixen a l’Oficina Comarcal i a l’Oficina Jove, el més sol·licitat ha estat el d’informació i orientació, amb més del 50% de les consultes, seguit del de tramitació. Pel que fa als temes amb més demanda pels joves cal remarcar que l’àmbit de la formació i l’educació ha sigut el més sol·licitat durant tot l’any, fins i tot durant el segon trimestre ha representat un 77,31% del total. En segon lloc, i en alguns mesos en una proporció gairebé paral·lela, les consultes i tramitacions sobre el programa de garantia juvenil van ser les més ateses, concretament un total de 277 joves. En una proporció també elevada trobem la resolució de consultes en tema de treball. En menor mesura també s’han atès altres temes, com per exemple: salut, esports i turisme...

Com a última dada rellevant, cal destacar que el lloc de residència de les persones ateses ha estat en major mesura Amposta, seguit de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. També cal tenir en compte que un percentatge elevat de joves atesos són de fora de la comarca, dada que en alguns mesos ha ocupat la tercera posició en relació amb la proporció total.

 

Col·labora