LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONTRIBUEIX AMB UNA SUBVENCIÓ DE 38.100 EUROS A LA MOBILITAT ESCOLAR DEL MONTSIÀ EL CURS 2020-2021

15/09/2023 Educació

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CONTRIBUEIX AMB UNA SUBVENCIÓ DE 38.100 EUROS A LA MOBILITAT ESCOLAR DEL MONTSIÀ EL CURS 2020-2021

La Diputació de Tarragona va atorgar al Consell Comarcal del Montsià una subvenció de 38.100,00 euros, dins del seu Programa de Mobilitat dels consells comarcal del curs 2020-2021. Aquesta subvenció va destinada a finançar una part del cost del transport escolar no obligatori de la comarca del Montsià durant aquell curs.

 

Les rutes incloses sota el concepte transport escolar no obligatori són les que transcorren, en la totalitat del seu recorregut, dins d’un mateix municipi i, per aquest motiu, no tenen una caire gratuït per a l’alumnat usuari. Amb l’aportació de la Diputació, més la que fa el Departament d’Educació i els ajuntaments, s’aconsegueix que les famílies d’aquest alumnat no hagin de fer front a aquesta despesa i es faciliti la seva escolarització.

 

Col·labora