Jornada Licitació electrònica i sobre digital

29/06/2018 Actualitat

Jornada Licitació electrònica i sobre digital

Una quarantena d'empreses van assistir a la jornada sobre licitació electrònica i sobre digital que va tenir lloc el passat dijous 28 de juny, a la sala Emili Vives del Consell Comarcal del Montsià, a Amposta.

El “sobre digital” és una modalitat de licitació electrònica ensobrada per a la presentació, custòdia i l’obertura d’ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat de les ofertes fins a la seva obertura per part d’una mesa virtual predefinida.

Amb l'entrada en vigor de la nova llei de contractació pública, la directiva 16a., que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, diu, entre altres coses, que les administracions han de realitzar totes les contractacions que estiguin dins dels requisits que marca la llei de forma electrònica. Els consells comarcals, la gran majoria d'ajuntaments i organismes, usen la plataforma web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Des d'aquí al Consell, com a representants de l'AOC (Administració Oberta de Catalunya) a la comarca, impulsem el desplegament de l'Administració electrònica donant suport als ajuntaments amb tots els serveis que l'AOC posa a la seva disposició, entre d'altres la PSCP (Plataforma de Contractació Pública de Catalunya).

Amb l'entrada en funcionament de la plataforma de contractació adoptant el nou paradigma de l'Administració electrònica, es va considerar convenient fer una jornada per explicar el funcionament de la plataforma per a les empreses, de forma que la plataforma en si mateixa no sigui un impediment perquè qualsevol empresa pugi accedir a una licitació de qualsevol organisme.

 

Col·labora