Es reuneix la Xarxa Tècnica de Polítiques de Dones del Montsià

17/09/2015 Actualitat

Es reuneix la Xarxa Tècnica de Polítiques de Dones del Montsià

Després d’una visita guiada pel Director a la nova biblioteca, es van treballar diferents aspectes d’interès per a la xarxa, com són els resultats del Servei d’Informació i Atenció a les Dones relatius a l’any 2014, així com els del Pla Comarcal de Polítiques de Dones. També es va presentar l’Oferta Formativa del SIAD de cara al 2015, i els actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones previstos per a aquest any. A més, també es va parlar de diferents projectes que s’estan duen a terme actualment a la comarca del Montsià en matèria de prevenció de la violència contra les dones i la sensibilització en igualtat d’oportunitats.

Col·labora