Es millora l’accés al Viver d’empreses del Consell Comarcal del Montsià

29/06/2021 Actualitat

Es millora l’accés al Viver d’empreses del Consell Comarcal del Montsià

Es millora l’accés a les dependències del Consell Comarcal del Montsià ubicades al «Viver d’empreses» de La Galera amb la implementació d’un sistema de bloqueig i accés amb targeta.

L’actuació ha estat marcada fruit de la reorganització de serveis que es van establir durant el 2020 per tal de complir amb les mesures de prevenció en l’àmbit organitzatiu i administratiu dictaminades durant l’estat d’alarma. En aquest espai es va reubicar l’equip tècnic de promoció econòmica, les tècniques de Serveis Socials encarregades d’atendre les urgències i gestionar el Servei d’Ajuda a Domicili i les dinamitzadores cíviques. Són equips que presten servei en el marc de programes d’abast comarcal i es desplacen amb freqüència als diferents municipis del Montsià.

Actuació:  Millores accés Viver d'empreses del Consell Comarcal del Montsià

Import actuació: 3.985,68 €

Inversió íntegrament subvencionada per la Diputació de Tarragona en el marc del Programa d’Inversions previst al Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consell Comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals 2020-2023.

 

 

Col·labora