Els consells comarcals del Montsià i del Baix Ebre actualitzen la guia de recursos formatius

05/05/2021 Actualitat

Els consells comarcals del Montsià i del Baix Ebre actualitzen la guia de recursos formatius

Els consells comarcals del  Montsià i del Baix Ebre han actualitzat la guia de recursos formatius amb tota l’oferta formativa de caràcter professionalitzador existent en aquestes dues comarques. Un mapa que pretén apropar els recursos formatius del territori a les persones per ajudar-les a orientar el seu futur i que ha estat elaborat conjuntament per l’Agència de Desenvolupament Local del Baix Ebre i la del Montsià. “La formació professional i la formació professionalitzadora són un recurs clau, necessari i imprescindible en l’impuls del desenvolupament econòmic”, ha manifestat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura. Seguint aquesta línea el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig,  ha afegit: “justament per aquesta importància que té la formació professional en la nostra societat i en el sistema cal que agilitzem la cerca de cicles formatius al jovent del territori. Aquesta guia és una eina fàcil perquè les persones que es volen formar coneguen tota l’oferta que hi ha al Montsià i al Baix Ebre i trien la que més els hi convé”.

El principal objectiu de la guia ‘Obre el teu futur’ és donar a conèixer els recursos formatius, de manera integrada, a la població. La iniciativa va néixer fruit de les necessitats detectades i consensuades amb els diferents agents del territori, de manera concertada i amb el suport del departament d’Educació. De fet, la guia s’ha actualitzat amb el suport dels centres educatius, que han fet les seues aportacions i validat el document.

Pel que fa al contingut de la guia està organitzat per famílies professionals i a més a més compta amb el recull dels certificats de professionalitat que s’impulsen des del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’oferta en formació universitària, així com d’un directori de centres. Aquest curs la guia incorpora també l’oferta dels Centres de Formació d’Adults i els nous batxillerats 2+1 que s’imparteixen al territori on l’alumnat pot obtenir en tres anys una titulació tècnica (CFGM) i el títol de Batxillerat. A més, la guia inclou un glossari terminològic i d’informació referent a les mesures de flexibilització que faciliten l’accés als cicles formatius.

La guia de recursos formatius està dissenyada per a totes aquelles persones que, independentment de la seua edat, vulguin formar-se professionalment. “Les necessitats del mercat de treball fan que la formació al llarg de la vida sigui un element cada vegada més necessari i valorat per les organitzacions”, han coincidit ambdós presidents.  

També les organitzacions poden adreçar-se als centres per formar el seu capital humà i dur a terme un procés de reconeixement de l’experiència professional. De fet, els instituts de les dues comarques treballen dia a dia per ampliar la seua relació amb les empreses del territori, adaptant les metodologies a les necessitats específiques dels sectors, apropant el mercat laboral i els reptes que aquest presenta a les aules i construint conjuntament projectes innovadors. Per la seua banda, les Agències del Baix Ebre i del Montsià busquen millorar la qualitat de vida de les persones a través de la creació d’oportunitats professionals mitjançant la formació, entre d’altres aspectes.

Finalment, les darreres dades estadístiques referents a la formació professional continuen evidenciant l’augment de la inserció laboral de la formació professional, que ha crescut un 16,5% en els darrers cinc anys. La formació dual assoleix una ocupació del 73,7%, el que suposa que tres de cada quatre persones que han escollit aquesta modalitat acaben formant part de la plantilla un cop finalitza la formació. A més a més, les persones majors de 30 anys, que han decidit formar-se a un institut per actualitzar els seus coneixements en el 84% dels casos es troben treballant un cop transcorreguts sis mesos després de titular-se.

Consulta la guia sencera aquí.

Col·labora