El Ple comarcal del Montsià aprova un pressupost de més de 15,5 MEUR per al 2022

04/04/2022 Ple

El Ple comarcal del Montsià aprova un pressupost de més de 15,5 MEUR per al 2022

L’àmbit social i la construcció de la depuradora d’aigua de Santa Bàrbara, eixos principals del pressupost del Consell Comarcal del Montsià d’aquest 2022 que se situa en 15.691.233,39 euros.  «L’àmbit social continua ocupant el carril principal de les polítiques comarcals. Són al voltant de 2.400.000 euros els que destinarem a Serveis Socials, una xifra a la qual se li afegeix una partida extra de 30.000 euros per subvencionar la rehabilitació d’edificis d’un nou conveni entre l’ens comarcal i l’Agència d’Habitatge de Catalunya enllaçat al fons Next Generation. També se li afegeixen 1.500.000 euros destinats a Ensenyament. L’increment del pressupost respecte l’any passat es deu principalment al projecte de la construcció de la depuradora d’aigua de Santa Bàrbara, una obra llargament reivindicada al territori i que suposarà una inversió de 5.900.000 euros», explica el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig, en sessió plenària.

La partida s’ha aprovat per majoria durant el Ple comarcal amb els vots a favor d’ERC-AM i les abstencions de Junts x Catalunya,  Candidatura de Progrés, en Comú Guanyem i la consellera adscrita. «Entenem que es un pressupost finalista, i que fem de gestors dels recursos que ens arriben de Diputació i Generalitat. No obstant això, creiem que es podrien portar a terme més projectes de cara als municipis de la comarca, antics projectes que ja estaven es marxa en el passat i nous projectes de cara els pobles i ciutats», justifica el portaveu del grup comarcal Candidatura de Progrés, Sergi Guimerà, l’abstenció. Guimerà també ha destacat que troben en falta, més comunicació amb els consellers i conselleres de l’oposició, «estaria bé que no ens tinguem que assabentar d'algunes actuacions que du a terme aquest consell per la premsa o per les xarxes socials». Reivindicació que ja havia fet prèviament el portaveu d’En Comú Guanyem, Pau Garcia. El president comarcal ha respost que es treballarà per millorar la comunicació, «intentarem fer context de debat per aportar idees, de totes formes dir que no és una cosa bidireccional que podeu preguntar-nos el que vulgueu quan vulgueu».

Tots els grups comarcals han votat a favor de les addendes de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Montsià relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’habitatges a l’any 2022 i al de l’Oficina Local d’Habitatge. També s’ha aprovat de manera unànime l'addenda complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal el Montsià, en matèria de “Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fill i filles.

La moció presentada pel grup comarcal d’ERC, en defensa del cànon de residus a Catalunya que demana modificar l’articulat de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular s’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC-AM i Junts, les abstencions d’En Comú Guanyem i la consellera adscrita i el vot en contra de Candidatura de Progrés. «Tot i que el cànon es converteix en estatal, la Generalitat no perd ni competències de gestió ni ingressos. El Govern ha dissenyat un impost que té en compte el cànon català preexistent», comenta el portaveu del grup comarcal Candidatura de Progrés, Sergi Guimerà, justificant el vot en contra.

La resta de mocions presentades han estat aprovades per unanimitat. Es tracta de la moció presentada per d'ERC-AM, en la que es mostra preocupació «per la situació d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori», apunta Alfred Paredes, portaveu d’ERC-ACM. També denuncien la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. En aquesta línia també s’ha votat a favor de la moció presentada pel grup comarcal de CP, en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran del Montsià en la que es demana instal·lar caixers automàtics de retirada d’efectiu de forma accessible i segura per a la ciutadania, especialment en barris on es detecti una mancança considerable d’aquests dispositius. També demanen que s’ampliï l’horari d’atenció al client adaptant-lo a les persones que no tenen capacitat per fer les gestions en línia.

Durant el ple ordinari s’ha fet dació de compte de la baixa de la consellera Anna Tomàs al grup comarcal Candidatura de Progrés, convertint-se en consellera adscrita, de l’execució del quart trimestre i de la liquidació del pressupost de 2021, dels acords de la Junta de Govern, entre altres.

 

Col·labora