El Ple comarcal declara lo Molí de Rosquilles de Masdenverge bé cultural d’interès local

03/02/2022 Ple

El Ple comarcal declara lo Molí de Rosquilles de Masdenverge bé cultural d’interès local

El primer ple comarcal d’aquest 2022 s’ha iniciat amb la presa de possessió de Teresa Esmel Casanova, com a consellera comarcal de Candidatura de Progrés, per rellevar a Neus Sancho Sanz. Esmel ja va formar part del ple comarcal en darreres legislatures. Ara, emprén el nou càrrec amb ganes: «Per a mi sempre és un plaer tornar a l’ens comarcal».

Durant la sessió plenària s’ha aprovat per unanimitat declarar lo Molí de Rosquilles, ubicat a Masdenverge, bé cultural d’interès local.  Es tracta d’un molí d’oli del segle XVIII que funcionava amb les antigues tècniques d’extracció de l’oli, quan el municipi va ser un dels centres de producció del conreu de l’olivera més importants del país. Inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, actualment és un molí de sang amb premsa de giny.

Les conselleres i consellers també han votat a favor de manera unànime publicar la voluntat d’aprovar un Reglament intern d’organització i funcionament de l’Oficina de Supervisió de Projectes de l’ens comarcal i un Reglament d’assistència tècnica i prestació de serveis tècnics en temes d’urbanisme i arquitectura en l’àmbit municipal. Tothom qui vulgui fer suggeriments a n’aquests reglaments tenen  un termini de 20 dies des de la seva publicació. https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis

El conveni de col·laboració interadministrativa entre l’ens comarcal i l’Ajuntament d’Amposta per a la gestió de l’equipament de l’Oficina Jove del Montsià també s’ha aprovat amb el suport de tots els partits comarcals.

El ple ha finalitzat amb diverses dacions de compte com l'execució del tercer trimestre del pressupost 2021 i l'Informe conjunt d'Intervenció i Tresoreria en relació a la morositat del tercer trimestre de l'exercici 2021. Així com dels decrets de Presidència i els acords de la Junta de Govern.

 

Col·labora