El ple comarcal aprova per unanimitat el copagament del Servei de Transport Adaptat

10/09/2021 Ple

El ple comarcal aprova per unanimitat el copagament del Servei de Transport Adaptat

El ple comarcal d’aquest mes de setembre s’ha iniciat amb la presa de possessió de Susanna Sancho Maigí, com a consellera comarcal de l’equip de govern d’ERC-AM, per rellevar a Miquel Subirats, ara diputat de Tarragona. Subirats ha estat 2 anys al capdavant de l’Àrea de Medi Ambient i Protecció Civil. «Una persona que sempre ha vetllat i ha prioritzat la comarca amb una capacitat de treball exemplar», ha apuntat el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig, mentre li agraïa el seu pas per l’ens comarcal. Subirats, per la seva banda, s’ha posat a disposició per col·laborar en la comarca, els ajuntaments i les associacions montsianenques. Mentre que Sancho, qui ja va ser consellera comarcal durant l’anterior legislatura, emprén el nou càrrec amb il·lusió, ganes i responsabilitat.  

En aquest sentit, durant la sessió plenària s’ha aprovat el canvi de representants de la corporació en òrgans col·legiats que representava el conseller sortint.  Susanna Sancho, el relleva en la representació del Consell Rector del Parc Natural del Delta de l’Ebre i del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de la Comarca del Montsià, mentre que en representació de l’Agrupació Defensa Vegetal control Mosca Olivera, el substitueix Araceli Villalbí, en la de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, Núria Marco i en Consell Rector de l’IDECE Manuel Crespo com a titular i Susanna Sancho com a substituta. Aquest punt s’ha aprovat amb les abstencions de l’oposició.

Durant el ple també s’ha aprovat la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) en la que s’hi ha afegit la possibilitat d’assistir a les sessions d’òrgans col·legiats de manera telemàtica als consellers i conselleres que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, o que pateixin una malaltia greu. A més,  es  contempla la possibilitat de convocar i celebrar les sessions Plenàries i de la Junta de Govern Local per mitjans telemàtics en situacions excepcionals i de força major. Aquest punt ha estat votat a favor de manera unànime. Durant 30 dies es poden presentar reclamacions i suggeriments. https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis

I també per unanimitat s’ha aprovat l’ordenança dels preus públics del Servei de Transport Adaptat en el que l’ens comarcal hi farà un copagament d’1 euro per viatge. «En el cas que hi hagi una familia vulnerable o alguna persona usuària que no pugui fer front al cost dels bitllets ens centrarem en Serveis Socials per solucionar el problema», afegia el president del Consell Comarcal del Montsià. Durant 30 dies es poden presentar reclamacions i suggeriments. https://www.seu-e.cat/web/ccmontsia/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis

Durant la sessió també s’ha fet dació de compte del personal eventual 2021, del tercer trimestre, de decrets de presidència i gerència i dels acords de Junta de Govern.

En finalitzar el ple la consellera canareva, Neus Sancho, del grup comarcal PSC-CP ha agraït a tots els municipis que han donat suport a Alcanar després dels aiguats de l’ú de setembre. Un agraïment que es suma al que ha fet el president del Consell Comarcal del Montsià i alcalde d’Alcanar, Joan Roig, just abans d’iniciar la sessió plenària. Aquí 

 

Col·labora