El Consell Comarcal del Montsià i l’ACA signen els convenis per a la redacció dels projectes de construcció de les depuradores de Freginals i de Mas de Barberans

04/12/2019 Actualitat

El Consell Comarcal del Montsià i l’ACA signen els convenis per a la redacció dels projectes de construcció de les depuradores de Freginals i de Mas de Barberans

Aquest acord és un punt clau per sanejament i la depuració de residus d’aquests dos municipis de la comarca del Montsià.

En l’última Junta de Govern, celebrada el passat dimarts 26, el Consell Comarcal del Montsià va aconseguir una competència molt important per a la comarca, ja que el sanejament  i depuració d’aigües és un punt estratègic i cabdal pel que fa a la millora i progrés del territori des d’un punt de vista mediambiental.

D’aquesta manera el Consell Comarcal fa un pas endavant en el seu objectiu d’aconseguir que tots els municipis del Montsià compten amb un sistema de depuració d’aigües, esdevenint un actiu molt valuós i decisiu a l’hora de garantir una gestió eficient de la comarca, dels seus recursos i de les seves necessitats.

Aquesta actuació està inclosa  en el Programa de mesures del Pla Hidrològic de demarcació hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE). El qual està pensat per harmonitzar el desenvolupament del territori i protegir l’aigua de la demarcació, apropant les competències als ens locals per acurtar la distància entre administració decisòria i el territori d’implantació.

L’import màxim a finançar per l’ACA per a la redacció dels projectes constructius és de 56.000€ per a cadascuna de les depuradores.

Col·labora