El Consell Comarcal del Montsià ha contractat 9 persones aturades per a treballar en 11 Ajuntaments de la comarca i en aquest Consell Comarcal amb una durada de contracte de 9 mesos.

El Consell Comarcal del Montsià ha contractat 9 persones aturades per a treballar en 11 Ajuntaments de la comarca i en aquest Consell Comarcal amb una durada de contracte de 9 mesos.

A data 1 de desembre de 2020, el Consell Comarcal del Montsià va contractar 9 persones per un període de 9 mesos a jornada completa per dur a terme diferents tasques addicionals als àmbits d’actuació habituals dels diferents Ajuntaments de la comarca i d’aquest Consell comarcal, mitjançant la convocatòria extraordinària del programa Treball i Formació, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació.

A data 9 de juliol de 2020, el Consell Comarcal del Montsià incoa expedient per sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la subvenció i es concedeix per un import de 130,658,13€.

Aquesta convocatòria extraordinària del Programa Treball i Formació pretén millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi del COVID19 i aquelles que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral establint dos tipus de línia:

  • Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

  • Persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

Aquestes 9 contractacions portaran a terme un pla comú per a “la reactivació i adaptació a la “nova normalitat” de la comarca del Montsià”.

Aquests 9 treballadors/es rebran a més, 60 hores d’accions formatives transversals.

Col·labora