El Consell Comarcal del Montsià convoca un procés de selecció de tècnics per al DAE

El Consell Comarcal del Montsià convoca un procés de selecció de tècnics per al DAE

L’objectiu és constituir una borsa de treball per al Dispositiu d’atenció a l’empresa
 
Segons les bases de la convocatòria els aspirants han de comptar amb un grau universitari o equivalent, el nivell C1 de llengua catalana i amb carnet de conduir. El sistema de selecció serà per concurs-oposició amb la fase prèvia de coneixements de la llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament. El procés de selecció comptarà en dues fases: una sobre el coneixement de llengües i una darrera sobre coneixements generals i específics.
 
El termini per presentar-se a la convocatòria són 20 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
La presentació de la sol•licitud d’admissió és pot fer presencialment o telemàticament:
 
- Telemàtica (https://seu-e.cat/es/web/ccmontsia): Si s’optés per aquesta via, els aspirants hauran d’emplenar la instància genèrica que trobaran a la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià i adjuntar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al•legats, i la sol•licitud d’admissió degudament signada.
 
- Presencial: Si s’optés per aquesta via, els aspirants hauran d’emplenar i signar la sol•licitud d’admissió i presentar-la al Registre General del Consell Comarcal del Montsià, pl. Lluís Companys, s/n d’Amposta (horari de registre: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.), juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al•legats.
 
Les principals funcions a desenvolupar estan relacionades amb la dinamització empresarial, la planificació i implementació de projectes, assessorament i suport tècnic.

Col·labora