El Consell Comarcal del Montsià convoca un procés de selecció de tècnics per al DAE

31/01/2020 Treball

El Consell Comarcal del Montsià convoca un procés de selecció de tècnics per al DAE

L’objectiu és constituir una borsa de treball per al Dispositiu d’atenció a l’empresa
 
Segons les bases de la convocatòria els aspirants han de comptar amb un grau universitari o equivalent, el nivell C1 de llengua catalana i amb carnet de conduir. El sistema de selecció serà per concurs-oposició amb la fase prèvia de coneixements de la llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament. El procés de selecció comptarà en dues fases: una sobre el coneixement de llengües i una darrera sobre coneixements generals i específics.
 
El termini per presentar-se a la convocatòria són 20 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
La presentació de la sol•licitud d’admissió és pot fer presencialment o telemàticament:
 
- Telemàtica (https://seu-e.cat/es/web/ccmontsia): Si s’optés per aquesta via, els aspirants hauran d’emplenar la instància genèrica que trobaran a la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià i adjuntar la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al•legats, i la sol•licitud d’admissió degudament signada.
 
- Presencial: Si s’optés per aquesta via, els aspirants hauran d’emplenar i signar la sol•licitud d’admissió i presentar-la al Registre General del Consell Comarcal del Montsià, pl. Lluís Companys, s/n d’Amposta (horari de registre: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.), juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al•legats.
 
Les principals funcions a desenvolupar estan relacionades amb la dinamització empresarial, la planificació i implementació de projectes, assessorament i suport tècnic.

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.