El 87% del personal del Consell Comarcal del Montsià són dones

11/03/2021 Actualitat

El 87% del personal del Consell Comarcal del Montsià són dones

En motiu del Dia Internacional de les Dones, des del Consell Comarcal del Montsià s’ha volgut visibilitzar el paper de les dones a l’ens. I és que cal tenir en compte que la gran majoria de serveis i departaments els tiren endavant dones, ja que representen el 87% del personal.

Les àrees en les que treballen són molt diverses, des de l’Atenció a l’usuari, passant pels Serveis Socials Bàsics, el SIAD (el Servei d’Informació i Atenció a les Dones), l’EAIA (Equip d’Atenció a la infància i adolescència), el SIFE (Servei d’Integració Familiar en Família Extensa), el Departament de Treball i Formació, d’Habitatge, d’Ensenyament, de Joventut i Comunicació. D’altres desenvolupen la seva tasca a Secretaria de l’ens i Secretaria de Presidència, al Departament de Tresoreria, d’Intervenció, Recursos Humans i Personal. També són dones l’equip de l’Agència de Desenvolupament Local del Montsià i de Dinamització Cívica. Així com la tècnica responsable del Servei Comarcal de Català, de la Fundació Montsià o l’equip de neteja, entre molts altres.

El Consell Comarcal del Montsià creu fermament en la igualtat de drets de totes les persones i continuarà treballant perquè la igualtat sigui una realitat  i el 8 de març passi de ser un dia de reivindicacions a un de celebració.

 

Col·labora