Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses del Montsià

24/11/2015 Actualitat

Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses del Montsià

El passat 17 de novembre es va dur a terme el segon Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses del Montsià. Es van tracatr els temes de l'aplicació i compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per part del Departament de governació i Relacions Institucionals, els projectes FEDER, eixos 4 i 6, període 2014-2020, per part de la Directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals a les Terres de l'Ebre i la Responsabilitat Municipal i planificació d'Emergències, per part de la Directora dels Serveis Territorials d'Interiror i del responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre.

Col·labora