Avís i recomanacions per problemes en la recepció de la TDT

04/11/2015 Consum

Avís i recomanacions per problemes en la recepció de la TDT

Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) s’informa que, a tot el territori espanyol s’està desplegant la tecnologia 4G de telefonia mòbil, la implantació de la qual comporta una millora en la velocitat de l’internet itinerant i una millora de la cobertura.

La tecnologia 4G es desplega ocupant freqüències abans ocupades per la Televisió Digital Terrestre (TDT). Aquest desplegament no és opcional, sinó que és obligatori per a totes les operadores de telefonia. Tampoc és opcional per als ciutadans i ciutadanes. L’organisme encarregat del seu desplegament és la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la información (SETSI) del Ministerio de Indústria, Energía y Turismo del Gobierno de España.

L’arribada d’aquesta nova tecnologia pot comportar interferències a la televisió o la pèrdua total de senyal de TDT, deixant de rebre’s cap canal de televisió. Els domicilis que puguin tenir una major afectació, rebran una carta informativa de què s’han de realitzar treballs d’adequació tècnica per mantenir el servei, carta que rebran directament o bé dirigit a la comunitat de propietaris o administrador de finques.  En la majoria dels casos, l’actuació consistirà en la col·locació d’un filtre a la instal·lació de recepció de televisió, particular i comunitària.

En qualsevol cas, tan els particulars com les comunitats de veïns afectades per interferències o per haver-se quedat sense senyal de televisió, poden demanar que se’ls realitzi, de forma gratuïta, els treballs tècnics necessaris per rebre correctament la senyal i el servei de TDT. Per a demanar-ho, les persones afectades han de dirigir-se a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la información (SETSI) del Ministeri d’Indústria, trucant al telèfon 900.833.999 o tramitant la seva incidència a través de la pàgina web que el ministeri ha habilitat al respecte per tal que se li doni una solució: www.llega800.es

Per informar-se sobre aspectes relatius a aquestes reclamacions, com la documentació que s’ha d’adjuntar o a través de quines vies pot presentar-se, la ciutadania pot dirigir-se a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions, a través dels telèfons 901.33.66.99 i 968.010.362 o de la pàgina web www.usuariosteleco.es

mpreu disfresses i productes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques, donat que la publicitat és vinculant.

  • Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu còpia del tiquet o la factura de compra. 
  • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
  • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte. Cap establiment té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. 
  • Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu i ser creatius. 
  • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. 
  • És una garantia escollir una  empresa adherida al sistema arbitral de consum de Catalunya.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a 012, el Telèfon d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Col·labora