13.510€ per a les persones joves que treballin com a autònomes durant 12 mesos

16/12/2021 Actualitat

13.510€ per a les persones joves que treballin com a autònomes durant 12 mesos

Oberta la convocatòria dels ajuts d’autoocupació del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que atorga fins a 13.510€ a cada persona jove que es doni d’alta com a autònoma i es mantingui durant un any. L’objectiu és fomentar el treball autònom i l’emprenedoria garantint un ingrés mínim per a la persona treballadora que inicia una nova activitat econòmica.

Per tenir dret a l’ajut, la persona jove ha hagut d’estar prèviament inscrita a Garantia Juvenil en situació “inscrita  beneficiària”, o bé, com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i que s’hagi donat d’alta a autònoms entre l’ú d’octubre de 2020 i el 10 de gener de 2022.

A més, ha d’estar de manera ininterrompuda durant dotze mesos al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), al règim especial de treballadors del mar, al règim especial de treballadors de la mineria del carbó, o a la mutualitat del col·legi professional corresponent.

Les persones que en les edicions anteriors ja van gaudir d’aquest ajut no hi podran accedir. Aquesta limitació es produeix malgrat que presentin una nova sol·licitud d’ajut per a una activitat econòmica diferent de la que ja van obtenir l’ajut en la convocatòria anterior.

En la convocatòria anterior, al Montsià es van beneficiar dels ajuts un total de 20 joves. Totes les persones interessades es poden adreçar als serveis comarcals de Joventut del Montsià demanant cita prèvia, o bé trucant al 977 70 43 71 o al 662 069 832. La sol·licitud es pot tramitar fins el 10 de gener.

Col·labora