Ernest Rillo i Lleixà

Càrrecs:

Conseller

 • Membre de la Junta de Govern
 • Responsable de l'Àrea de Turisme
 • Responsable de l'Àrea d'Acció Rural i Agricultura
 • Membre de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica
 • Membre de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
 • Membre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

Partit: ERC - AM

Contacte: e.rillo@lavalldesilvestre.com

 Ernest Rillo Lleixa

BIOGRAFIA

Vaig néixer el 13 de novembre de 1959 a Mas de Barberans, actualment ocupo el càrrec de conseller al Consell Comarcal del Montsià i també sóc regidor a l’Ajuntament de Mas de Barberans en representació del grup municipal d’ERC des de 2019.

Els meus càrrecs polítics els compagino amb la meva professió com a autònom en l’àmbit del turisme i la pagesia.

En quan a la meva formació, vaig cursar EGB a l'escola Teresa Subirats de Mas de Barberans.

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

 • Ple: 180,00 euros/sessió
 • Junta de Govern Local: 270,00 euros/sessió
 • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

 • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
 • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
 • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora