Consell

El 4 d’abril de 1987 s’aprovà la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, dotada d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la...
Tota la informació sobre els 25 consellers/eres del Consell Comarcal del Montsià
Els ciutadans i ciutadanes del Montsià ens han fet confiança i m’han encomanat la responsabilitat de liderar el govern comarcal amb el repte de dirigir la comarca pel camí del progrés i del benestar. Per a complir aquest objectiu cal compartir vocació, treball i idees. Toca fer del consens i el...
PLE DEL CONSELL El Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a. Les competències del Ple són les següents: Elegir el President del Consell Comarcal. Establir l'organització del Consell Comarcal. Aprovar i modificar el ...
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.