Consell

Pla d'acció en igualtat entre homes i dones del Consell Comarcal del MontsiàPla de mesures antifrau del Consell Comarcal del MontsiàPla comarcal de Joventut 2020-2024Pla d'actuació comarcal de Joventut 2022-2023Pla comarcal de polítiques LGTBI 2020-2024Protocol comarcal d'actuació davant violències...
El Pla d’Actuació Comarcal 2019-2023 (PAC) és el full de ruta per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Consell Comarcal del Montsià. Reflecteix la voluntat i el compromís de la institució per dur a terme un conjunt de polítiques comarcals que permetin cobrir les necessitats més...
Enquestes de 2022:Enquesta participativa per conèixer més sobre el SIAD a través de l'instagram del Consell Comarcal del Montsià: Preguntes i Resultats Processos participatius de 2021:Enquesta sobre percepció i vivències de violències sexuals als espais festius del Montsià. Noticia Comissió...
Ordenances reguladores i reglamentsDurant l'actual mandat de 2019-2023 el Consell Comarcal del Montsià no ha tingut resolucions judicials.
L'actual gerent del Consell Comarcal del Montsià és  Valentina Ambros Habulea. Graduada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i opositora per al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia des del 2020. Les funcions de la gerència del Consell Comarcal  són, en base al que determina l...
Les persones que es responsabilitzen de la comunicació i premsa del Consell Comarcal del Montsià són  Judit Castells Pagà i Montse Albiol Farnós. Per contactar amb el servei de comunicació i premsa: Per correu electrònic -  premsa@montsia.cat / consell@montsia.catPer telèfon - 977 70 43 71 Cost de...
El 4 d’abril de 1987 s’aprovà la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, dotada d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la...
Tota la informació sobre els 25 consellers/eres del Consell Comarcal del Montsià
Els ciutadans i ciutadanes del Montsià ens han fet confiança i m’han encomanat la responsabilitat de liderar el govern comarcal amb el repte de dirigir la comarca pel camí del progrés i del benestar. Per a complir aquest objectiu cal compartir vocació, treball i idees. Toca fer del consens i el...
Les Cartes de Serveis dels consells comarcals són documents escrits que informen públicament a les persones i ajuntaments sobre els serveis que es presten, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen.L’objectiu principal és definir i difondre els...
PLE DEL CONSELL El Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a. Les competències del Ple són les següents: Elegir el President del Consell Comarcal. Establir l'organització del Consell Comarcal. Aprovar i modificar el ...
Subscriure a

Col·labora