Consell

GerènciaRelació de llocs de treball i retribucions del personal del Consell Comarcal del Montsià Exercici 2020  
Pla comarcal de Joventut 2020-2024Pla d'actuació comarcal de joventut 2020-2024Pla comarcal de polítiques LGTBI 2020-2024 
Processos participatius de 2021:Enquesta de Salut a través de l'instagram dels Serveis Comarcals de Joventut: Preguntes i ResultatsEnquesta sobre Formació a través de l'instagram dels Serveis Comarcals de Joventut: Preguntes i ResultatsEnquesta sobre Treball a través de l'instagram dels Serveis...
Ordenances reguladores i reglamentsDurant l'actual mandat de 2019-2023 el Consell Comarcal del Montsià no ha tingut resolucions judicials.
Les persones que es responsabilitzen de la comunicació i premsa del Consell Comarcal del Montsià són  Judit Castells Pagà i Montse Albiol Farnós. Per contactar amb el servei de comunicació i premsa: Per correu electrònic -  premsa@montsia.cat / consell@montsia.catPer telèfon - 977 70 43 71 
El 4 d’abril de 1987 s’aprovà la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, dotada d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la...
Tota la informació sobre els 25 consellers/eres del Consell Comarcal del Montsià
Els ciutadans i ciutadanes del Montsià ens han fet confiança i m’han encomanat la responsabilitat de liderar el govern comarcal amb el repte de dirigir la comarca pel camí del progrés i del benestar. Per a complir aquest objectiu cal compartir vocació, treball i idees. Toca fer del consens i el...
PLE DEL CONSELL El Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a. Les competències del Ple són les següents: Elegir el President del Consell Comarcal. Establir l'organització del Consell Comarcal. Aprovar i modificar el ...
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.