biometagas

Producció d’energia renovable, biogàs – biometà.

 

Biometagàs La Galera és una empresa de tractament de residu orgànics biodegradables per la producció de biogàs i biometà amb accés directe a gasoducte.
A través del tractament biològic-anaeròbic valoritzem una quantitat aproximada de 38.000 T/any de residus orgànics; purins, fems, restes vegetals, restes de processos productius de indústria agroalimentària com és la elaboració d’oli, elaboració de sucs de fruita, i restes de producció de fruita seca.
Aquest tractament converteix el residu orgànic tractat amb 40 Gwh/any de biometà renovable que es injectat directament al gasoducte. 

 

 

BIOMETAGAS LA GALERA S.L.


Tel.: 649391319
A/e: info@biometagaslg.com
Planta 1.- Despatx 10

Col·labora