Treballadors/res per al Pla d'Ocupació 2016

Núm. oferta: 09-2016-4190
Estat: Oberta
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Realitzar tasques de manteniment i conservació de zones d’interès pel seu valor turístic i natural a municipis de la comarca. Netejar i desbrossar, camins, zones de descans, i de la Via Verda, per tal de recuperar-les i preservar-ne el correcte ús i manteniment.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 5
Data prevista d'incorporació: 1 d'abril de 2016
Dades de la selecció

Inscripcions: del 23 al 29 de febrer de 2016
Oficina de treball: 
OTG Amposta
Carrer d'Agustina d'Aragó, 39
43870  Amposta
EspanyaEspanya
Data selecció: 8 de març de 2016
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Montsià
Pl. Lluís Companys s/n
43870  Amposta
Espanya
Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2016 [PDF]
 

Col·labora