Qui Som?

El Viver d’Empreses i Centre de Negocis del Montsià és un espai de dinamització econòmica, impulsat des del Consell Comarcal del Montsià com a instrument pel desenvolupament econòmic i social en l’àmbit local i comarcal.

El Viver ofereix assessorament empresarial, els equipaments i els espais físics (despatxos) per ubicar inicialment els negocis en unes condicions i preus assequibles.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i de la Unió Europea, amb el Fons europeu de desenvolupament rural, a més del Fons social europeu a través del Ministerio de Trabajo y Immigración i del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Objectiu 

El nostre objectiu és fomentar la creació d’empreses, acompanyant a empresaris i emprenedors en el procés d’implantació de nous negocis, oferint assessorament empresarial i facilitar les eines que ajudin a la seva consolidació.

Amb aquest objectiu pretenem sincronitzar i impulsar el creixement econòmic amb el reequilibri territorial, amb la sostenibilitat i el respecte mediambiental i amb la conscienciació de la responsabilitat social de les nostres empreses.

Col·labora