PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

Sessió: Ple N.1/2021

14 d’abril de 2021

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DEL CP PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL NOU CONFINAMENT COMARCAL

Arrel de les darreres decisions preses pel PROCICAT el passat dia 7 d’abril en el qual es decreta un nou confinament comarcal, per un termini de 10 dies, amb una afectació directa a la difícil situació que ja pateixen les empreses i institucions culturals, des de Candidatura de Progrés presentem aquesta moció per preservar la cultura durant el nou confinament comarcal.

En conseqüència, S'ACORDA:

 1. Reconèixer que per aquest Consell Comarcal la cultura és un servei públic, un dret de la persona, una eina de convivència, un element fonamental de l’Estat del benestar, com a eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats.
 1. Instar al Govern de la Generalitat que permetin que les entrades a espectacles culturals esdevinguin salconduits culturals, que permetin la lliure circulació entre comarques per facilitar l’assistència a qualsevol esdeveniment cultural i així demostrar que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de Catalunya, la Cultura és un bé essencial.
 2. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Diputació i a les entitats i associacions culturals del municipi

Aprovada amb els vots a favor de CP-4; JUNTS-4; ECG-2 i l'abstenció d'ERC-13

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DEL CP AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ “DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES”

De nou, el 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones. Una data d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones. El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de la covid19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no només des de l’àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la fonamental contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són el de cures o neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que suporten.

En conseqüència, S'ACORDA:

 1. Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i continuar treballant en el marc de les competències del Consell per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat.
 2. Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la pandèmia i els seus efectes.
 3. Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones.
 4. Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents (SIADs, SIEs...). Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència masclista.
 5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia, publicitat sexista...).
 6. Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM.

Aprovada per unanimitat (ERC-13; CP-4, JUNTS-4, ECG-2)

 

Ple ordinari N.4/ 2021

7 de juliol de 2021

MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DE CANDIDATURA DE PROGRÉS, PEL FINANÇAMENT DE L'ESCOLARITZACIÓ D'1 A 3 ANYS

El portaveu comarcal de Candidatura de Progrés, Sergi Guimerà, destaca que els pobles petits de les Terres de l’Ebre l’any 1991 van ser pioners en apostar per un model d’organització educativa, basat en la implantació de les Zones Escolars Rurals per tal que els infants de les famílies que viuen en pobles petits tinguessin la mateixa qualitat i oferta educativa que la tenen les que resideixen en poblacions més grans, i per tant consolidar l’educació en les escoles rurals.  Un model implantat per tal que les escoles rurals no desapareguessin a conseqüència del despoblament.

Entre els fets exposats destaca que la baixa natalitat i el despoblament posa en perill la subsistència de les llars d’infants, agreujat ara, amb el fet que el Departament d’Educació ha manifestat que canvia unilateralment les condicions de corresponsabilitat d’aquest pla pilot, establint que assumirà directament la contractació del personal i que després aquest cost anirà a càrrec dels ajuntaments.

En conseqüència, S'ACORDA:

 1. Demanar a la Generalitat que assumeixi, a partir del curs vinent 2021-2022, el cost econòmic del personal de les llars d’infants rurals i compleixi en la normativa vigent des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la Generalitat i les administracions locals. Que l'aplicació a Catalunya no vingui predeterminada per decisions finanlistes del Ministerio i que el Departament d'Educaicó tingui capacitat de decisió, no només de gestió.
 2. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament d’Educació, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els Ajuntaments dels municipis afectats.

Moció aprovada per unanimitat (ERC-11; CP-5; JUNTS-5; ECG-2), amb l’esmena afegida pel grup comarcal d’ERC: Que l'aplicació a Catalunya no vingui predeterminada per decisions finalistes del Ministeri i que el Departament d'Educació tingui capacitat de decisió, no només de gestió.  

MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DE CANDIDATURA DE PROGRÉS, PER DEMANAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU HOSPITAL A LES TERRES DE L’EBRE

El portaveu del grup comarcal de Candidatura de Progrés, Sr. Guimerà, presenta la moció al Ple per demanar la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. «La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest que la salut és un dels pilars fonamentals de l’Estat del Benestar». Critica que des de 2006 quan se va anunciar la construcció del nou hospital Terres de l’Ebre i tenint un projecte guanyador l’any 2020 per fer la construcció, han anat passant els anys i no s’ha fet. En els fets exposats, destaca també que s’ha estat insistint reiteradament  en la necessitat d’un nou hospital. «Concretament en el pressupost del 2017 i a instància del PSC s’aprova una esmena que garanteix la redacció d’un projecte nou de construcció d’hospital, malauradament sense que s’hagi fet res al respecte pel govern de la Generalitat. Mentrestant el govern ha anat fent diferents anuncis de construcció de pàrquing per solucionar els greus problemes de mobilitat sense haver fet cap obra que realment ho solucioni, tots recordarem el pàrquing dissuasiu que es va fer a l’entrada de Tortosa pel pont del mil·lenari què en res ha servit per donar servei a l’hospital». A més, exposa que les instal·lacions de l’actual Hospital Verge de la Cinta no poden atendre de manera eficient la constant demanda de més serveis, ni properes ampliacions dels actuals.

En conseqüència, S'ACORDA:

 1. Demanar al govern de la Generalitat la construcció d’un nou Hospital de referència a les Terres de l’Ebre per atendre les demandes actuals de serveis tant sanitaris com hospitalaris, en una ubicació adient que tingui bona accessibilitat, unes condicions òptimes de mobilitat i amb espai suficient per aparcament.
 2. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, a totes els grups parlamentaris del Parlament, a la resta de Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els municipis de les Terres de l’Ebre.

Aprovada la moció per majoria amb 7 vots a favor (CP5; ECG-2) i 16 abstencions (ERC-11; JUNTS-5).

 

Ple ordinari N.6/ 2021

3 de novembre de 2021

MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP COMARCAL DE CANDIDATURA DE PROGRÉS, SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES D'AFGANISTAN

Anna Tomàs, consellera comarcal de Candidatura de Progrés  presenta una moció sobre la preocupació amb la situació de les dones a l’Afganistan amb l’arribada dels talibans.

En conseqüència, S'ACORDA:

 1. Manifestar la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, eradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil.
 2. Reclamar a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.
 3. Recolzar la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan.
 4. Instar al Consell Europeu i a la Comissió Europea a facilitar la gestió de corredors humanitaris des de l’Afganistan a la UE per totes les dones i nenes en perill de persecució, i crida als Estats Membres de la UE a obrir les seves fronteres per donar una solució responsable i solidària a aquest drama humanitari.
 5. Manisfestar el nostre compromís com a Consell Comarcal del Montsià amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat.
 6. Traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, al Fons català de cooperació al desenvolupament, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones dels nostres municipis.

Moció aprovada per unanimitat (ERC-11; CP-5; JUNTS-5; ECG-2)

 

Col·labora