Maria Isabel Garcia Leon

Càrrecs:

  • Consellera
  • Membre de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica 
  • Membre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes
  • Membre de la Comissió Informativa d'Afers Interns, de Bon Govern i d'Administració Digital

Partit: En Comú Guanyem

Contacte: migarcia@santabarbara.cat

 Isabel Garcia Leon

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora