Josué Pozo i Llort

Càrrecs:

 • Conseller
 • Responsable de l'Àrea d'Administració Digital
 • Responsable de l'Àrea de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
 • Membre de la Comissió Informativa d'Afers Interns, de Bon Govern i d'Administració Digital
 • Membre de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
 • Membre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

Partit: ERC - AM

Contacte: josuepozo@gmail.com

 @josupozo

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

 • Ple: 180,00 euros/sessió
 • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

 • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
 • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
 • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora