José A. Tíscar i Mata

Càrrecs:

 • Conseller
 • Membre de la Junta de Govern
 • Responsable de l'Àrea de Serveis Tècnics
 • Responsable de l'Àrea d'Habitatge
 • Responsable de l'Àrea de Consum
 • Membre de la Comissió Informativa d'Afers Interns, de Bon Govern i d'Administració Digital
 • Membre de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones
 • Membre de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis

Partit: ERC - AM

Contacte: tiscarmata@gmail.com

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

 • Ple: 180,00 euros/sessió
 • Junta de Govern Local: 270,00 euros/sessió
 • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

 • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
 • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
 • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora