Joan Carles Solanes Samper

Càrrecs:

  • Conseller
  • Membre de la Comissió Informativa de Promoció Informativa
  • Membre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes

Partit: Junts

Contacte: solanes.pdecat@gmail.com

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió.

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora