Demetrio Querol Pasalamar

Càrrecs:

  • Conseller
  • Membre de la Comissió Informativa d'Afers Interns, de Bon Govern i d'Administració Digital
  • Membre de la Comissió Informativa de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis

Partit: PSC - Candidatura de Progrés 

Contacte: demetrioquerol@gmail.com

 @demetrioquerol

 Demetrio Querol Pasalamar

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora