Anna Tomàs Talarn

Càrrecs:

  • Consellera

Contacte: annatomastalarn@gmail.com

  anna.tomastalarn

  @AnnaTomasT

Declaració: Patrimonial i d'activitats

CV

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió.
  • Junta de Portaveus: 200,00 euros/sessió.

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora