Servei de Dinamització Cívica per a l’Emancipació Juvenil

DEFINICIÓ

 

El Servei de Dinamització Cívica per a l'Emancipació Juvenil està format per tres dinamitzadores cíviques que donen atenció individualitzada a les persones joves migrades soles majors d’edat en el seu procés d’emancipació i desvinculació dels centres tutelats, treballant en xarxa amb els diferents equips tècnics dels recursos existents dintre del territori de la comarca del Montsià. 

QUÈ FEM?

 

Amb l'objectiu d'estimular les potencialitats de la comarca, dinamitzar el treball comunitari inclusiu i d’interrelació de les xarxes socials en tots els àmbits de la vida quotidiana. Sensibilitzar a la població  envers a la inclusió social activa dels joves migrats sols i potenciar els valors de gènere, diversitat, civisme, relació intergeneracional i interculturalitat. S'ofereixen diferents atencions.

 • Atenció individualitzada a la persona jove migrada sola per detectar les seves necessitats.
 • Escoltar i atendre les demandes del jove, oferint suport emocional.
 • Acompanyar al jove en l’autoconeixement i presa de consciència de les seves potencialitats.
 • Empoderar al jove en el procés de presa de decisions.
 • Donar a conèixer al jove els seus drets i deures, i garantir el seu lliure exercici.
 • Informar, orientar i acompanyar al jove amb relació als recursos comarcals existents.
 • Assessorar i acompanyar al jove en els diversos tràmits de documentació administrativa.
 • Disenyar i desenvolupar un itinerari personalitzat d’inserció del jove, per millorar les seves competències i prevenir situacions d’exclusió social.
 • Acompanyar durant el procés de desvinculació institucional del jove.
 • Informar i assessorar dels recursos existents al territori als equips tènics dels recursos residencials per a joves tutelats migrats sols.
 • Coordinació amb els equips tècnics dels recursos residencials.
 • Coordinació amb els Serveis Socials comarcals i altres àrees o departaments del territori: joventut, treball, salut, educació, habitatge, etc.
 • Coordinació amb els diversos actors socials de la comarca del Montsià, entitats de caràcter social, esportiu, cultural, mediambiental, etc.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Aquest Servei s'ha elaborat per atendre persones joves migrades soles majors d’edat extutelades o no que estiguin en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social i resideixin al Montsià.

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CONTACTE

 

Dinamitzadora cívica a Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita: carme.reverte@montsia.cat

Dinamitzadora cívica a la Galera, Masdenverge, Freginals i Santa Bàrbara: montse.roda@montsia.cat

Dinamitzadora cívica a Alcanar i Sant Jaume d'Enveja: maria.sanchez@montsia.cat

 

 

Subscriure a

Col·labora