Processos de selecció

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL TEMPORAL

-----------------------------

 

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FIX

DenominacióTitulació exigidaEstat de la convocatòria
Tècnic/a de gestió, A2 (promoció interna)Títol universitari de diplomatura o grauNomenament publicat al BOPT

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS

 

Col·labora