Procés de selecció per constituir una borsa de treball de tècnics de serveis a la ciutadania

Número de la convocatòria: 2021-4462
Perfil professional: tècnic/a de serveis a la ciutadania
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: lliure

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.