Procés de selecció per constituir una borsa de treball de psicòlegs amb caràcter d'urgència

Número de la convocatòria: 2022-0450
Perfil professional: psicòleg/a
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: lliure

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.