Pressupostos dels ens dependents del Consell Comarcal del Montsià

Consell Comarcal del Montsià

Pressupost i  Anunci de l'aprovació del pressupost del 2021

COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre)

Pressupost del 2021

Memòria de les línies fonamentals del pressupost de COPATE per a l'exercici de 2021

Fundació Montsià

Pressupost i línies fonamentals del pressupost de la Fundació Montsià per a l'exercici de 2021

 

Pressupostos dels darrers exercicis comarcals

 

Col·labora