Pau Garcia Bel

Càrrecs:

  • Conseller
  • Portaveu del grup d'En Comú Guanyem
  • Membre de la Comissió d'Informació de Medi Ambient, d'Agricultura i d'Assistència als Municipis
  • Membre de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Partit: En Comú Guanyem

Contacte: toyetes1991@gmail.com

 @Toyetes1991

  Pau Garcia Bel

BIOGRAFIA:

Nascut el 20 d’agost de 1991, actualment sóc conseller a l'oposició del CC del Montsià i ocupo el càrrec de regidor d’Esports, Urbanisme i Mitjans de Comunicació a l’Ajuntament de la Sénia en representació del grup municipal Futur per la Sénia – Movem Terres de l’Ebre des de l’octubre de 2017.

Tinc estudis de grau superior en matèria esportiva i en referència a la meva professió, actualment sóc autònom i estic gestionant la botiga d’esports familiar amb més de 30 anys d’existència.

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  •  Ple: 180,00 euros/sessió
  •  Comissions informatives: 72,00 euros/sessió
  • Junta de Portaveus: 200,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros

Col·labora